Witamy na stronie Koła Elektronicznego przy ZSEE

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA Z ELEKTRONIKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ORAZ KLAS 7 I 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Trochę o szkole...

ZSEE/TME

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych jest szkołą techniczną z ponad 70 letnim doświadczeniem w kształceniu średniej kadry techników dla branży elektrycznej, elektronicznej i informatycznej. Kształcenie odbywa się również w nowych dziedzinach wynikających z zapotrzebowania rynku pracy i rozwoju techniki – technik mechatronik oraz technik automatyk. Od ponad 16 lat w naszej Szkole działa Koło Miłośników Elektroniki i Informatyki, na którego zajęciach spotykają się uczniowie zainteresowani rozwiązywaniem praktycznych problemów z informatyki, elektroniki i automatyki. Działania uczniów ukierunkowane są na wykonywanie projektów, naprawę urządzeń elektronicznych oraz przygotowywanie się do konkursów i olimpiad zawodowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Szkolenia proponowane przez ZSEE przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klasy 7 i 8 szkół podstawowych ze Szczecina i okolic. Głównym ich celem jest propagowanie elektroniki praktycznej oraz zachęcanie uczniów do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania doświadczeń z tej dziedziny. Rozbudzenie nowych zainteresowań i pasji wśród uczniów zwykle przekłada się na ciekawą i dobrze płatną pracę.

Terminy zajęć

Budowa i pomiary obwodów prądu stałego przy wykorzystaniu oprogramowania EWB.
termin
Pomiary i obliczenia prądów i napięć w obwodach prądu stałego.
termin
Technologia montażu elementów elektronicznych.
termin
Pomiary sygnałów elektrycznych z użyciem oscyloskopu.
termin

Coś o wyposażeniu...

Pracownia elektroniki i technik mikroprocesorowych nr 1

pracownia_lab1

W pracowni znajduje się pięć stanowisk monterskich przystosowanych do wykonywania prototypów systemów elektronicznych – analogowych, cyfrowych, mikroprocesorowych i automatyki elektronicznej oraz osiem stanowisk wyposażonych w komputery PC i oprogramowanie narzędziowe, pozwalające na projektowanie obwodów drukowanych. Pracownia posiada możliwości przeprowadzania szeregu ćwiczeń z zakresu elektrotechniki i elektroniki ogólnej. W pracowni realizowane są zajęcia laboratoryjne z zakresu projektowania, wykonywania, programowania i pomiarów parametrów systemów mikroprocesorowych opartych na mikrokontrolerach rodziny 8051, AVR, PIC. Oprócz programowania w języku asemblera, istnieje możliwość spróbowania swoich sił w programowaniu mikrokontrolerów w języku Bascom AVR oraz C.


Pracownia elektrotechniki nr 2

pracownia_lab2

W pracowni znajduje się osiem stanowisk monterskich przystosowanych do wykonywania prototypów systemów elektronicznych – analogowych i cyfrowych oraz stanowiska wyposażone w komputery PC z oprogramowaniem pozwalającym na symulację układów elektrycznych. Pracownia posiada możliwości przeprowadzania szeregu ćwiczeń z zakresu elektrotechniki i elektroniki ogólnej.


Profil zajęć realizowanych w pracowniach nr 1 i 2

Pracownie, w których uczniowie poznają zagadnienia z zakresu elektrotechniki. Prowadzone są w nich wykłady teoretyczne, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne, w czasie których uczniowie nabierają umiejętności w posługiwaniu się przyrządami pomiarowymi. Zakres tematyczny poruszany w czasie zajęć obejmuje: badanie obwodów prądu stałego, badanie obwodów prądu przemiennego, zagadnień dotyczących pola elektrycznego i magnetycznego oraz miernictwa wielkości elektrycznych. Pracownie posiadają możliwości przeprowadzania szeregu ćwiczeń z zakresu elektrotechniki. Jest wyposażona w mierniki analogowe, mierniki cyfrowe, mierniki uniwersalne, mostki pomiarowe, oscyloskopy, generatory i zasilacze. Ponadto w pracowniach znajdują się stanowiska komputerowe, na których można korzystać z programów edukacyjnych: Workbench, Pspice oraz Eagle.

Kadra

Ireneusz Spychalski

mgr inż. Ireneusz Spychalski

Nauczyciel dyplomowany z 17 letnim stażem pracy w szkole. Ukończony kierunek studiów:
- Elektronika i telekomunikacja, Wydział Elektryczny, Politechnika Szczecińska,
- Podyplomowe Studium Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska,
- studia III stopnia /doktoranckie/ dyscyplina: elektrotechnika, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie,
- egzaminator /OKE w Poznaniu/ dla zawodów: technik elektronik i monter elektronik.
Zainteresowania:
- elektronika i informatyka, żeglarstwo i sporty motorowodne, historia.
- opiekun Koła Miłośników Elektroniki i Informatyki przy ZSEE w Szczecinie,
- współopiekun Koła Żeglarskiego TME-ZSEE przy ZSEE w Szczecinie.


mgr. inż Marcin Kamusiński

mgr inż. Marcin Kamusiński

Nauczyciel dyplomowany. Ukończony kierunek studiów:
- Elektronika i telekomunikacja, Wydział Elektryczny, Politechnika Szczecińska,
- Podyplomowe Studium Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska. Zainteresowania:
- elektronika, informatyka.


Tematy zajęć

Budowa i pomiary obwodów prądu stałego. Wykorzystanie programu EWB.

Podczas zajęć uczeń pozna: symbole elementów elektronicznych i przyrządów pomiarowych, pojęcie obwodu szeregowego, równoległego i mieszanego. Będzie obliczał i dokona pomiaru rezystancji zastępczej. Podłączy obwód i zmierzy rezystancję wirtualnymi przyrządami pomiarowymi.

add
data

Pomiary i obliczenia prądów i napięć w obwodach prądu stałego.

Podczas zajęć uczeń pozna: parametry i właściwości rzeczywistych przyrządów pomiarowych, sposoby pomiaru napięcia, prądu, mocy i rezystancji, barwny kod rezystorów oraz parametry krytyczne elementów elektronicznych.

add
data

Technologia montażu elementów elektronicznych.

Podczas zajęć uczeń pozna: technologię THT i SMD montażu elementów elektronicznych, sposoby wykonywania obwodów drukowanych różnymi metodami, narzędzia wykorzystywane przy montażu elementów elektronicznych, ćwiczenia z lutowania i wylutowywania elementów elektronicznych.

add
data

Pomiary sygnałów elektrycznych z użyciem oscyloskopu.

Podczas zajęć uczeń pozna: budowę i możliwości pomiarowe oscyloskopu, generatora przebiegów okresowych. Wykona pomiary amplitudy i częstotliwości sygnałów elektrycznych. Wyświetli na oscyloskopie krzywe Lissajous.

add
data

Pobierz formularz
zgłoszeniowy

file_download

Kontakt

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie Pracownia Technik Mikroprocesorowych nr 1
codziennie od 7.00 do 14.00
local_phone tel.: 091-422-64-81 wew. 121
mail E-mail: szkolenia_elektronika@poczta.fm